HOME

Mijn naam is Jeroni Vergeer, 31 jaar oud en ik woon in Amsterdam. GroenLinks heeft mij voorgedragen voor plek 9 op de lijst voor de Europese verkiezingen. Daar ben ik erg trots op.

Er zijn op dit moment een hoop zorgelijke ontwikkelingen in Europa die mij motiveren om mij te kandideren. Het feit dat de EU voor het eerst een lidstaat verliest; de opkomende extreemrechtse partijen in vrijwel alle Europese landen en het politieke midden dat naar rechts verschuift; de vele vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse zee op zoek naar veiligheid in Europa; kolencentrales die nog steeds op volle kracht draaien. Het is duidelijk dat dit niet het Europa is wat GroenLinks voor ogen heeft. Voor de aankomende verkiezingscampagne moeten wij als Europese Groenen een alternatief presenteren. Ja, wij willen een radicaal ander Europa. En ja, dat kunnen we alleen bereiken door samen te werken, en niet door je te verschuilen achter je eigen grenzen.

De kandidatencommissie zegt over mij: Op plek negen adviseert de kandidatencommissie Jeroni Vergeer. De commissie ziet in Jeroni een enthousiaste, positieve en zelfbewuste kandidaat met een sterke focus op emancipatie en sociale inclusiviteit. Een benaderbare idealist met een sterk kloppend GroenLinks hart.

POLITIEK

Politiek

Sinds het begin van mijn studietijd was ik actief lid van DWARS. Ik zat in het bestuur van de afdeling Amsterdam en in 2011 trad ik aan in het landelijk bestuur van DWARS als internationaal secretaris. Hier leerde ik in korte tijd veel over de Europese en internationale politiek.

Ook was ik actief betrokken bij de Federation of Young European Greens (FYEG), de Europese koepelorganisatie van jonge groene bewegingen. Hierdoor raakte ik overtuigd van de noodzaak van samenwerking op Europees niveau. Daarnaast zat ik in het bestuur van de Global Young Greens, een organisatie die de samenwerking tussen jonge groene activisten op wereldwijd niveau bevordert.

In 2013 schreef ik mee aan het Europese verkiezingsprogramma van GroenLinks en stond ik op de lijst voor de Europese verkiezingen in 2014.

Sinds 2014 werk ik in de gemeenteraad van Amsterdam en ondersteun ik de GroenLinks-raadsleden op het thema duurzaamheid. Van het vergroenen van de daken tot de transitie naar een stad zonder aardgas, overal liggen grote uitdagingen. Mondige burgers eisen inspraak, en dat is terecht. Aan ons de taak om energievoorzieningen te democratiseren en om te zorgen dat de kosten van de transitie worden gedragen door de sterkste schouders. Niet alleen de schouders van de burgers, maar ook zeker die van de grote industriële vervuilers.

Enerzijds is gemeentepolitiek erg bevredigend omdat je echt het verschil kunt maken. Met GroenLinks als grootste partij, kunnen we onze idealen verwezenlijken. Maar anderzijds ben je lokaal vaak afhankelijk van landelijke regelgeving. Amsterdam zet zich samen met andere Fearless Cities in voor de opvang van vluchtelingen, democratisering, betaalbare woningen en een eerlijk duurzaamheidsbeleid, ook wanneer landelijke overheden tegen werken. Mijn visie is dat de EU de rol heeft van het uitzetten van de richtlijnen van het beleid, dat vervolgens lokaal wordt uitgevoerd. Gemeenten moeten hierin vrijheid krijgen, maar ook worden gefaciliteerd om samen te werken en van elkaar te leren op de thema’s die grensoverschrijdend spelen.

Als bestuurslid van FemNet zet ik me in voor de rechten van vrouwen en het stimuleren van diversiteit. Dat is nog steeds nodig. Het recht op abortus wordt in verschillende Europese landen ingeperkt en door de opkomst van extreemrechts wordt geweld tegen vrouwen genormaliseerd. Ook de LHBT+ gemeenschap staat onder druk. Daarom is het van groot belang dat wij een ander geluid laten horen. Dat wij pal staan voor de rechten van groepen die onderdrukt worden, maar ook in het beleid dat gemaakt wordt moet er rekening worden gehouden met de soms verschillende gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving.

De afgelopen jaren zat ik als afgevaardigde van GroenLinks bij de councils van de Europese Groene Partij. Hier heb ik mijn netwerk binnen de groene partijen in Europa verstevigd. Als Europarlementariër ben je onderdeel van een sterke Europese groene fractie. Een fractie die veel waarden deelt. Dat maakt ons uniek en sterk. Ik ben enorm gemotiveerd om samen met al deze mensen en alle lokale activisten campagne voeren voor een ander Europa.

Het was een erg bijzondere ervaring toen ik in 2014 kandidaat was voor het Europees Parlement. Ik denk er nog altijd met veel plezier aan terug. Ik vond het een enorme eer om GroenLinks te vertegenwoordigen, om door het hele land onze visie te verspreiden, en in debat te gaan met tegenstanders. En ook deze keer wil ik mij graag inzetten voor ons verhaal, het verhaal van een beter Europa.

OVER MIJ

Over mij

Ik ben opgegroeid in Groningen en sinds 2007 ben ik Amsterdammer. Na het VWO heb ik een paar maanden gewerkt in de Verenigde Staten en in Frankrijk, en vervolgens ben ik op de Vrije Universiteit criminologie gaan studeren. Al tijdens mijn bachelor begon ik mij meer te verdiepen in de internationale aspecten van de criminologie, en koos daarom voor de master ‘International Crimes and Criminology’. Ik was vooral geïnteresseerd in repressieve regimes en revoluties.

Toen in januari 2011 de Arabische lente begon, besloot ik hier mijn scriptie over te schrijven en vertrok ik voor een paar maanden naar Egypte. Hier heb ik onderzocht wat de motieven van de Egyptenaren waren om in protest te komen tegen hun regime. Tijdens de afronding van mijn scriptie volgde ik de minor Midden-Oosten, liep ik stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkte ik voor een project van Amnesty International en zat ik als internationaal secretaris in het bestuur van DWARS.