HOME

Welkom!

Mijn naam is Jeroni Vergeer, ik ben 29 jaar en woon in Amsterdam. Ik vind het heel leuk om een site in elkaar te knutselen, maar ik moet nog werken aan wat meer content.

 

OVER MIJ

Over mij

Ik ben opgegroeid in Groningen, maar sinds 2007 ben ik Amsterdammer. Na het VWO heb ik een paar maanden gewerkt in de Verenigde Staten en in Frankrijk, en vervolgens ben ik op de Vrije Universiteit criminologie gaan studeren. Al tijdens mijn bachelor begon ik mij meer te verdiepen in de internationale aspecten van de criminologie, en koos daarom voor de master ‘International Crimes and Criminology’. Ik was vooral geïnteresseerd in repressieve regimes en revoluties.

Toen in januari 2011 de Arabische lente begon, besloot ik hier mijn scriptie over te schrijven en vertrok ik voor een paar maanden naar Egypte. Hier heb ik onderzocht wat de motieven van de Egyptenaren waren om in protest te komen tegen hun regime. Tijdens de afronding van mijn scriptie, wat iets langer duurde dan gepland, volgde ik de minor Midden-Oosten, liep ik stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkte ik voor een project van Amnesty International en zat ik als internationaal secretaris in het bestuur van DWARS.

 

POLITIEK

Politiek

Al sinds het begin van mijn studietijd was ik actief lid van DWARS. Ik zat in het bestuur van de afdeling Amsterdam en onderhield de contacten met GroenLinks Amsterdam. Toen ik in 2011 in het landelijk bestuur van DWARS aantrad, leerde ik in korte tijd veel over de Europese en internationale politiek. Ik organiseerde  debatavonden, schreef visiestukken, en volgde GroenLinks op de voet.

Ook was ik actief betrokken bij de Federation of Young European Greens (FYEG), de Europese koepelorganisatie van jonge groene bewegingen. Hierdoor leerde ik de Europese groene beweging goed kennen en raakte ik overtuigd van de noodzaak van samenwerking op dit niveau. Ook zat ik in het bestuur van de Global Young Greens, een organisatie die de samenwerking op wereldwijd niveau bevordert.

In 2013 schreef ik mee aan het Europese verkiezingsprogramma van GroenLinks, en kandideerde ik mij voor een plek op de lijst voor de Europese verkiezingen in 2014. Uiteindelijk kwam ik op de 8e plek op de lijst, en volgden er weken van intensief campagne voeren door het hele land. Helaas haalde GroenLinks geen 8 zetels, maar het was absoluut een leerzame ervaringen.

Ondertussen werd ik bestuurslid van het Feministisch Netwerk van GroenLinks (FemNet), waar ik sinds 2015 voorzitter van ben. Met FemNet organiseer ik thema-avonden waar over verschillende aspecten van feminisme, emancipatie en gender wordt gediscussieerd. Hiermee houden we deze discussie levendig binnen GroenLinks. Ook onderhoud ik contacten met de Tweede Kamerfractie, vrouwenorganisaties, en het Gender Network van de Europese Groene Partij.

Sinds 2014 werk ik voor de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Amsterdam, met name op het thema duurzaamheid. Ik ondersteun de fractie, bereid debatten voor, lees stukken mee, en organiseer bijeenkomsten. Daardoor heb ik ook de nodige kennis over voedsel, klimaat, afval en duurzame energie ontwikkeld.