POLITIEK

Politiek

Sinds het begin van mijn studietijd was ik actief lid van DWARS. Ik zat in het bestuur van de afdeling Amsterdam en in 2011 trad ik aan in het landelijk bestuur van DWARS als internationaal secretaris. Hier leerde ik in korte tijd veel over de Europese en internationale politiek.

Ook was ik actief betrokken bij de Federation of Young European Greens (FYEG), de Europese koepelorganisatie van jonge groene bewegingen. Hierdoor raakte ik overtuigd van de noodzaak van samenwerking op Europees niveau. Daarnaast zat ik in het bestuur van de Global Young Greens, een organisatie die de samenwerking tussen jonge groene activisten op wereldwijd niveau bevordert.

In 2013 schreef ik mee aan het Europese verkiezingsprogramma van GroenLinks en stond ik op de lijst voor de Europese verkiezingen in 2014.

Sinds 2014 werk ik in de gemeenteraad van Amsterdam en ondersteun ik de GroenLinks-raadsleden op het thema duurzaamheid. Van het vergroenen van de daken tot de transitie naar een stad zonder aardgas, overal liggen grote uitdagingen. Mondige burgers eisen inspraak, en dat is terecht. Aan ons de taak om energievoorzieningen te democratiseren en om te zorgen dat de kosten van de transitie worden gedragen door de sterkste schouders. Niet alleen de schouders van de burgers, maar ook zeker die van de grote industriële vervuilers.

Enerzijds is gemeentepolitiek erg bevredigend omdat je echt het verschil kunt maken. Met GroenLinks als grootste partij, kunnen we onze idealen verwezenlijken. Maar anderzijds ben je lokaal vaak afhankelijk van landelijke regelgeving. Amsterdam zet zich samen met andere Fearless Cities in voor de opvang van vluchtelingen, democratisering, betaalbare woningen en een eerlijk duurzaamheidsbeleid, ook wanneer landelijke overheden tegen werken. Mijn visie is dat de EU de rol heeft van het uitzetten van de richtlijnen van het beleid, dat vervolgens lokaal wordt uitgevoerd. Gemeenten moeten hierin vrijheid krijgen, maar ook worden gefaciliteerd om samen te werken en van elkaar te leren op de thema’s die grensoverschrijdend spelen.

Als bestuurslid van FemNet zet ik me in voor de rechten van vrouwen en het stimuleren van diversiteit. Dat is nog steeds nodig. Het recht op abortus wordt in verschillende Europese landen ingeperkt en door de opkomst van extreemrechts wordt geweld tegen vrouwen genormaliseerd. Ook de LHBT+ gemeenschap staat onder druk. Daarom is het van groot belang dat wij een ander geluid laten horen. Dat wij pal staan voor de rechten van groepen die onderdrukt worden, maar ook in het beleid dat gemaakt wordt moet er rekening worden gehouden met de soms verschillende gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving.

De afgelopen jaren zat ik als afgevaardigde van GroenLinks bij de councils van de Europese Groene Partij. Hier heb ik mijn netwerk binnen de groene partijen in Europa verstevigd. Als Europarlementariër ben je onderdeel van een sterke Europese groene fractie. Een fractie die veel waarden deelt. Dat maakt ons uniek en sterk. Ik ben enorm gemotiveerd om samen met al deze mensen en alle lokale activisten campagne voeren voor een ander Europa.

Het was een erg bijzondere ervaring toen ik in 2014 kandidaat was voor het Europees Parlement. Ik denk er nog altijd met veel plezier aan terug. Ik vond het een enorme eer om GroenLinks te vertegenwoordigen, om door het hele land onze visie te verspreiden, en in debat te gaan met tegenstanders. En ook deze keer wil ik mij graag inzetten voor ons verhaal, het verhaal van een beter Europa.